Еврогрейд

Еврогрейд

ООД

Музикално сценична музика

Статут: Професионален

Bulgaria, София

Адрес:

Телефон:

Димитър  Тодоров

Димитър Тодоров

управител

виж св

да излизат телефони и email

todorov@eurogradebg.com

Туроператор и организаторн на фестивали в България


От основаването си през 2002 г. “Еврогрейд” ООД, осъществява своята дейност в областта на културния туризъм. 
     Създаване на ценности в мисленото на младите хора, запазването на традициите в българската  култура и бит, опазването на историческото културно наследство, се превърнаха в наша цел и принцип на работа. 
     Съчетавайки възможностите за отдих предоставени от природните дадености на българското Черноморие с възможността за творчески изяви и дейност, ние осмислихме престоя на младите хора и създадохме незабравими спомени в тях от България, от нашето културно наследство.  
    Ние екипът на “Еврогрейд” ООД смятаме, че единствения начин да съхраним своята идентичност, като народ в условията на глобализацията, като част от Европейското семейство е като инвестираме, развиваме и подкрепяме младите хора в техните творчески изяви и обучение в изконните български обичаи и нрав.
     Организирането на Международни културни изяви е свързано и с предоставянето на основни туристически услуги. Стопанисвайки и управлявайки местата за настаняване, ние гарантираме и обезпечаваме провеждането на всички наши мероприятия не само организационно, но и в частта обслужване. 
     Спазвайки изискванията на закона за туризма, туристическата ни дейност е регламентирана с Удостоверение за регистрация, като туроператор № 04987 / 28.01.2005 г, както и с всички други документи свързани с нея.
     Освен многобройните творчески колективи участвали в нашите мероприятия, оценка за работата ни е и оценката на общинската администрация на гр. Приморско с връчването на Грамоти по случай международния ден на туризма за Фестивален туризъм, през  2007 г. и 2008 г. и 2011 г.. Номинацията е създадена за първи път в община Приморско през 2007 г. по повод и във връзка с нашата дейност.
     В стремежа си да гарантираме качеството на предлаганите от нас услуги, в синхрон с наименованието на фирмата (euro- европа; grade- стил, качество) екипът на “Еврогрейд” ООД си е поставил задача да се превърне от посредник в доставчик на всички такива включени в понятието “обща туристическа услуга”
     Освен настаняването и храненето, от 2009 г. част от дейността ни е и предоставянето на транспортни услуги за превоз на пътници в страната и чужбина.                 
Юридически тази дейност се осъществява от транспортната ни фирма “Еврогрейд БГ” ЕООД, притежаваща транспортен лиценз № 0987 за международен автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане.
     Към настоящия момент фирмата разполага с два автобуса, производство 2009 г. отговарящи на стандарта Евро 4, луксозно оборудвани за туристически пътувания на къси и далечни разстояния. Автобусите са категоризирани съответно с три и две звезди и притежават всички необходими документи за осъществяване на дейността.
     Комфорта и сигурността на пътуванията, освен от качествата на автобусите се гарантира и от дългогодишния опит на шофьорите, част от екипа на фирмата. Любезността и вниманието към клиентите е правило номер едно, и в това отношение не допускаме компромиси.
     Искрено се надяваме, че в резултат на бъдещата ни дейност, България ще бъде не само географско понятие, а незабравим спомен в сърцата на много хора от целия свят, като културно средище на различни народи и от нас като народ с древни традиции и обичай. Място където европейските ценности са не само понятие, а стил на поведение и работа във всички сфери на българската икономика.

Събития

Новини

Видео

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Статии / публикации

Галерия

Спомен от България
Да засадим дърво
рекламата изисква понякога и каскади
Нашето знаме
екипа на Еврогрейд
можем и да полетим
г-н Тодоров на конференция
Ние и нашите приятели от Климовчанка