Център по интереси

Център по интереси "КОСМОС"

Сдружение

Многожанров

Статут: Любителски

Bulgaria, София

Адрес: Дианабад, бл. 57, ап.97

Телефон: 0888846461

Уеб адрес: www.cosmoscenterbg.eu

СПОРТ КУЛТУРА НАУКА


Сдружение център по интереси “КОСМОС” е млада организация, регистрирана в обществена полза, която развива своята дейност от края на 2009г. в три основни направления СПОРТ, КУЛТУРА И НАУКА. 
Всички програми на сдружението са ориентирани към свободното време на хората. Организираме различни извънучилищни дейности по интереси, които предлагат разнообразни форми на неформално, групово и индивидуално  обучение. Спомагаме за личностното израстване на отделния индивид или група като го насърчаваме  да развива качества и умения в област, която харесва.

Основни цели на сдружението : 
Да съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура. Да подпомага социално слабите, инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи, социалната интеграция и личностната реализация. Да защитава човешките права, околната среда и други цели, определени със закон.

Целите на сдружението се реализират в следните направления:

  • Направление СПОРТ включва: волейбол, баскетбол, футбол, плуване, лека атлетика, ски, акробатика, тенис, бойни изкуства, спортни и модерни танци, акробатичен рокендрол, фитнес, аеробика, каланетика, йога, алпинизъм, туризъм, лов, риболов и др.
  • Направление КУЛТУРА включва: изобразителни и приложни изкуства, музика, художествени занаяти, литература, театър, кино, пантомима, фолклор, народни танци, балет, чужди езици и др.
  • Направление НАУКА включва: физика, химия, математика, биология, география, астрономия, история, философия и др. области на научното познание.