За нас

Медиен проект, базиран на интернет технологиите, за разпространение на масова информация във сферата на културата и по специално на сценичните изкуства.

Цели:

 • Единна информационна база в областта на сценичните изкуства и свързаните с тях комерсиални и некомерсиални дейности.
 • Популяризиране на съвременните тенденции в областта на културата и сценичните изкуства.
 • Информиране на широката общественост за предстоящи събития и свързаните с тях дейности и коментари.
 • Предоставяне на възможност за авторски публикации и обмяна на опит.
 • Изследователска, образователна и творческа дейност с цел съхраняване на традиции, бит и култура за запазване на националната идентичност на всички народи.
 • Предоставяне на международна сцена за творчески изяви на непрофесионални колективи и солисти в областта на сценичните изкуства.
 • Видео презентации от участия в международни изяви.
 • „WSE”рейтинг за сценични изпълнения в мероприятия провеждащи се от регистрирани организатори.
 • „WSE”рейтинг за приза „Абсолютен шампион” - определящ се от номинациите в проведени мероприятия с подкрепата на медийния формат.
 • Рекламиране и предоставяне на стоки и услуги свързани със сценичните изяви и свързаните с тях дейности.
 • Видео заснемане и отразяване на международни събития в областта на сценичните изкуства, както и на актуални събития пряко или косвено свързани с тях.

Задачи:

 • Разкриване творческия потенциал на младите хора, чрез активно участие във различни творчески изяви.
 • Поощряване на участниците с различни номинации, призове и награди.
 • Привличане на широката общественост и институции в подкрепа на творческите изяви, чрез участие и/или финансиране с частни и публични средства на творческите колективи и организаторите на същите.
 • Културен и творчески обмен между младите хора, участвайки в общи мероприятия извън сцената с цел създаване на трайни контакти и приятелства между тях, гаранция за един по-мирен свят.

 

 

Димитър Тодоров

Димитър Тодоров

Управител

+359 88 7425079

todorov@eurogradebg.com

Татяна Тодорова

Татяна Тодорова

Управител

+359 88 9309390

todorova@eurogradebg.com

Александър Тодоров

Александър Тодоров

Ивент мениджър

+359 88 6050318

a.todorov@eurogradebg.com

Любомир Тодоров

Любомир Тодоров

office assistant

+359 88 8774405

l.todorov@eurogradebg.com