WSE COMPETITION

WSE РЕЙТИНГ


participate in contest

To participate in contest you have to add your video from your user profile in section My videos

If you don’t have registration sign up for free here

Хайде на фестивал!
Публикация за фестивала "Златна Есен" във вестника "Минаха Години"
read more
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА
Младежки Фестивал на Изкуствата София 2019 Благодарим на всички участници и на уважаемото жури.
read more
Резултати от конкурса
Младежки Фестивал на Изкуствата София 2019 Благодарим на всички участници и на уважаемото жури.
read more
В средата 2

Partners

Асоциация български фолклор
EUROGRADE
Фестивал Европа
Международно фестивално движение
Община Приморско
NORTHERN RAINBOW