WSE COMPETITION

WSE РЕЙТИНГ


participate in contest

To participate in contest you have to add your video from your user profile in section My videos

If you don’t have registration sign up for free here

Заповядайте на новият ни сайт eghotels.bg
Искрено се надяваме, че в резултат на бъдещата ни дейност, нашето семейство ще се увеличава и Бълга
read more
ЗАЛА 11  КИНО
Залата разполага с 370 места и прекрасна сцена, която позволява да се организират различни по вид съ
read more
Вълшебната кутия на братя Люмиер
Вокална група "Смехоранчета" представя Вълшебната кутия на братя Люмиер
read more
В ляво 1
В средата 2
В дясно

Partners

Асоциация български фолклор
EUROGRADE
Фестивал Европа
International Dance Council CID Unesco
ТОО
МК
Международно фестивално движение
Чешка фолклорна асоциация
Община Приморско
NORTHERN RAINBOW