Резултатите са ясни, но какво мисли журито.

Резултатите са ясни, но какво мисли журито.

06 април 2017

Очаквайте онлайн среща с журито на Младежки фестивал на изкуствата, направление Съвременна хореография.